De taak van het archief en een bibliotheek is de aan haar toevertrouwde collecties duurzaam en zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke staat te bewaren om bij te dragen aan de bescherming van het erfgoed en onderzoekers in staat te stellen om de stukken te raadplegen.

Het is dus dan ook belangrijk dat de bewaarde geschreven en gedrukte documenten in de archieven en bibliotheken hanteerbaar zijn. Bovendien hebben archieven ook de wettelijke plicht archiefstukken in goede, geordende en toegankelijke staat door te geven aan volgende generaties. Daarom is het van belang voor het archief en de bibliotheek om betrouwbare informatie te hebben over de kwaliteit van het papier van de stukken, hiermee kan een uitspraak gedaan worden over de mate waarin men de stukken kan raadplegen en daarnaast vormt deze kennis de basis voor het maken van gefundeerde plannen voor conservering en beheer.

De Archief- en Bibliotheekmonitoring is een hulpmiddel om kennis te vergaren over de status van de papieren stukken. De monitoring wordt uitgevoerd met behulp van SurveNIR®. SurveNIR® maakt gebruik van een (nabij-infrarood) lichtsensor waarmee U de kwaliteit van het papier van uw collectie betrouwbaar en op effectieve wijze vast kunt stellen en in kaart kunt brengen. Daarmee is het een prachtig hulpmiddel om behoud en eventueel herstel van uw collectie verantwoord in te plannen en te realiseren en U kunt de verworven kennis gebruiken om subsidieaanvragen, beleidsnotities en beslissingen te onderbouwen en verantwoording en controle te organiseren.

Inmiddels nemen verschillende archieven en bibliotheken in Nederland en Duitsland deel aan de Archief- en bibliotheek monitoring met behulp van SurveNIR®.