Over OmniAccess

Omniaccess is een onafhankelijk Nederlands expertisebureau met een hart voor papier en haar focus gericht op conservering. De activiteiten van OmniAccess zijn Research, Development en Uitvoering op het gebied massaontzuring, industrieel reinigen en monitoring van papieren collecties voor Archieven en Bibliotheken.

Wat ons in ons hart raakt!

Wij vinden het heel belangrijk dat ons cultureel erfgoed toegankelijk is en toegankelijk blijft voor iedereen ook voor volgende generaties. Vandaag de dag is 15% van de bestaande documenten, geschreven en gedrukte informatie, niet meer toegankelijk en dit percentage stijgt snel. Voor alleen Europa betekent dit al dat 300 kilometer documenten reeds door verzuring is vernietigd. Op wereldwijde schaal is op deze wijze reeds 1.400 kilometer aan archiefruimte vernietigd. Tenzij er spoedig geen efficiënte en op grote schaal tegenmaatregelen worden genomen, zal een groot deel van onze belangrijke cultureel erfgoed te zijner tijd worden gedecimeerd. Papieren documenten (b.v. boeken, tijdschriften, kranten, brieven) zoals deze de afgelopen 200 jaar zijn geproduceerd, verliezen meer en meer de functie als gegevensdragers. Door de steeds vaker toegepast alternatieve media, meestal digitaal, neemt het aantal documenten op papier ook langzaam af, maar daarbij verdwijnen er ook letterlijk documenten, deze gaan verloren, wegens verzuring, bacteriën en andere (micro-) organismen.

Wat doen wij er aan?

Vanaf 2006 hebben wij ons ingezet voor het realiseren van verschillende industriële procedés waarmee wij een antwoord hebben voor allen die  samen met ons een hart voor papier en conservering hebben en onze bezorgdheid delen. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een massaontzuringprocede dat beschikbaar is, met lagere kosten werkt, een hogere output heeft en van superieure kwaliteit is en bovendien milieuvriendelijk is. Onze inzet is in samenwerking verlopen met verschillende onderzoeksinstituten en experts uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Vervolgens hebben we het onderzoek uitgebreid naar industrieel reinigen en hebben we een monitoringssysteem ontwikkeld met als motto “meten is weten” waarmee wij de ontwikkelingen van de papieren documenten over tijd in kaart kunnen brengen en kunnen analyseren.

Kort samenvatten?

Omniaccess realiseert het behoud van papieren documenten, die bedreigd worden door verzuring, bacteriën en micro-organismen door middel van een milieuvriendelijk en economisch gunstig proces met een sterk vermindert risico van schade.