papercare 

is een vooruitstrevend, schoon en groen massa-conserveringsproces ontwikkeld door OmniAccess in samenwerking met experts. Een groen en schoon boek en papier massa-conserveringsproces

  • Het meest onderscheidend aspect van het proces is het vloeistof vrij proces dat zelfs de meest kwetsbare documenten toestaat.
  • Een tweede onderscheidend aspect is het absoluut ontbreken aan chemisch residu en emissie.

In 2006 zijn wij onze zoektocht gestart naar een nieuw massa-ontzuringsproces en we hebben veel meer dan dat gevonden. We willen graag onze zoektocht naar kennis en de daarmee opgebouwde expertise op het gebied van papier en het behandelen van kwetsbaar papier delen met andere belanghebbenden in onze samenleving. We denken een waardevolle aanvulling te kunnen bieden op de bestaande kennis en technieken met betrekking tot boek- en papierconservering.

Het proces PaperCare is gebaseerd op onder druk gezette kooldioxide (CO2) als oplosmiddel. CO2 is niet giftig, niet ontvlambaar, milieuvriendelijk, niet corrosief, makkelijk beschikbaar en goedkoop. In het kort, is CO2 een ideaal oplosmiddel.

Ons proces toont aan en heeft uitgebreide testen ondergaan met als resultaat;

  • de verwijdering van stof en vuil;
  • een vermindering van de zuurgraad;
  • de verwijdering van schadelijke bacteriën en micro-organismen;
  • een wezenlijke verbetering van de sterkte van de papierstructuur.

Terug naar top

Procedure

De PaperCare proces

Het PaperCare® proces is de oplossing voor het behandelen van grote hoeveelheden boeken en papierwaren. Deze behandeling kan bestaan uit het reinigen, ontzuren of het behandelen tegen schimmels en micro-organisme. Per procesrun kan er circa 50 kg boeken behandeld worden, waarbij een run gemiddeld 6 uur in beslag neemt. Op deze basis kunnen wij 15.000 kg per jaar behandelen. Door gebruik te maken van Co2 als oplosmiddel kunnen we zeer milieu vriendelijk werken, waarbij we met een droog proces werken, zodat drogen niet nodig is.

Het archiefmateriaal kan in gecodeerde manden worden aangeleverd waarbij de archivaris zelf kan zorgen voor het vullen van de procesmanden. Deze manden worden in een RVS – vat geplaatst, waarna onder druk van 40 bar en 20 graden het proces plaatsvindt. Gedurende een bepaalde periode afhankelijk van het gekozen proces wordt het archiefmateriaal behandeld. Na deze periode wordt de druk ontkoppeld waarna het archiefmateriaal weer uit het drukvat wordt gehaald. Na enkele uren is het materiaal geconditioneerd en kan het eventueel weer terug naar het archief.

Aangezien we met een droog proces werken kunnen we een grote range aan archiefmateriaal verwerken;

  • Complete boeken, o.a. met lederen omslag
  • Los materiaal
  • Materiaal waarin aantekeningen zijn opgenomen met pen of potlood
  • Fotomateriaal

Het Papercare proces is een proces dat gebruik maakt van combinatie van Co2 en een kleine hoeveelheid silaanverbinding. Deze combinatie zorgt ervoor dat er en homogene ontzuring plaatsvindt. Tevens blijft er een alkalische reserve achter die ervoor zorgt dat de PH waarde voor lange tijd rond de standaard waarde van PH7 blijft. Ook treed er een versteviging op van het materiaal doordat de vezel van het papier aangesterkt wordt.

Voordelen van het PaperCare proces;

Beschikbaarheid van ontzuring voor organisaties en individuen.

Grote hoeveelheden van documenten en boeken waarvoor ontzuring een vereiste is kunnen nu relatief goedkoop en met lage risico’s procesmatig worden ontzuurd. Niet alleen grote hoeveelheden, maar ook kleine collecties kunnen door PaperCare behandeld worden, zonder noemenswaarde kostenstijging.

Lagere kosten.

Het PaperCare proces gebruikt een minimaal hoeveelheid aan chemische producten en geen water. De cyclus is zeer kort en vereist geen post-proces behandeling, zoals bijvoorbeeld het drogen van het behandelde papier.

Hogere output.

Elke PaperCare cyclus vereist één enkele lading/actie en geen tijdrovende schoonmakende cyclus voor chemische residu’s wat ook lagere kosten tot gevolg heeft.

Superieure kwaliteit.

Het gebrek aan corrosieve chemische producten, de toepassing van een specifiek additief en de enkelvoudige lading levert een superieure document integriteit in termen van geschreven of gedrukte informatie op, geïntegreerde bacteriën/micro- organisme worden gedood en er is een zeer laag risico tot mechanische schade.

Milieuvriendelijk.

Het proces heeft geen gevaarlijke emissie, geen waterconsumptie/behandeling en vereist geen energie voor het drogen.
Terug naar top

Massa-reiniging

Massa-ontzuren

Schimmelreiniging

FAQ

Nieuws

Terug naar top