Meten is weten 

Risico analyse opstellen met de SurveNIR® methode, een non-destructief onderzoek naar de gesteldheid van archiefmateriaal.

In tegenstelling tot bestaande meetmethoden, werkt SurveNIR® non-destructief. Bovendien levert SurveNIR® u diverse data die voorheen alleen met inzet van verschillende meetinstrumenten verkregen konden worden.

Uw voordeel:

  • Geen beschadiging van uw collectie.
  • Meting op locatie, zonder preparatie van te meten stukken.
  • Snelle en relatief eenvoudige inventarisatie (in vergelijking met bestaande methoden), waardoor ook grotere verzamelingen kunnen worden onderzocht.
  • Grotere, gebonden stukken kunnen in een hoek van 90° op de glasplaat worden gelegd. De rug hoeft dus niet te worden belast.
  • Overzichtelijke rapportage van de meetresultaten, met de mogelijkheid van weergave in Excell en uitsplitsing op detail.

SurveNIR® meet:

· Zuurgehalte (PH)
· Breekbaarheid (Fmax en Bansa/Hofer)
· Gemiddelde polymerisatiegraad
· Ligninegehalte (verkleuring)
· Proteïnegehalte (gelatine)
· Colofoniumgehalte (hars)
· Aanwezigheid van optische witmakers

Methode

Onze methode

Het meetinstrument SurveNIR® maakt gebruik van een (nabij-infrarood) lichtsensor en is qua formaat vergelijkbaar met een printer. Een survey bestaat uit de volgende stappen.

Een adviseur van OmniAccess komt bij u op locatie om de metingen uit te voeren.

U kunt desgewenst zelf de steekproef bepalen van te meten collectieonderdelen. Dit kunnen zowel enkele papieren (vellen) zijn als gebonden boeken. SurveNIR® is te gebruiken voor de meest uiteenlopende formaten.

Onze adviseur legt de te meten bescheiden – uiteraard met de grootste zorgvuldigheid – op de glazen plaat van het apparaat en plaatst de sensor op een willekeurige plaats/pagina.
De gemeten lichtwaarde worden met behulp van ingenieuze software vergeleken met de waarden van meer dan duizend monsters van papiersoorten uit collecties van Europese bibliotheken, archieven en musea. Resultaat is een wetenschappelijk verantwoorde kwaliteitsinventarisatie op verschillende fysische en chemische kenmerken.

Onze adviseur beoordeelt de stukken eveneens ‘op zicht’ op criteria als schimmel, inktvraat en mechanische schade (conform criteria Schadeatlas Archieven).

U ontvangt (doorgaans binnen 2 werkweken na de metingen) een overzichtelijk rapport van alle meetresultaten, inclusief ons advies over de gewenste aanpak van eventuele geconstateerde schade. De meetresultaten kunnen ook in Excel worden weergegeven, desgewenst uitgesplitst naar categorie  ën en/of voor elk object afzonderlijk.

In een survey met SurveNIR® worden de volgende elementen gemeten:

 • Zuurgehalte (PH)
 • Breekbaarheid (Fmax en Bansa/Hofer)
 • Gemiddelde polymerisatiegraad
 • Ligninegehalte (verkleuring)
 • Proteïnegehalte (gelatine)
 • Colofoniumgehalte (hars)
 • Aanwezigheid van optische witmakers

Referenties

logo_Nationaal Archieflogo_Nationaal Liberary Ljubljanalogo_Britisch Librarylogo_National Archives Stockholmlogo_Albert Museum Londonlogo_University Ljublijanalogo_Dubrovnik State Archivelogo_National Museet Copenhagen

Evenementen/presentaties

Op de volgende evenementen kunt u ons tegenkomen;

25 nov 2014 Symposium Metamorfoze
8 – 9 – 10 april 2015 Adapt & Involve Conference; ICON Book & Paper  Group, Londen Congres
16 – 17 – 18 april 2015  Restauratie Beurs, Den Bosch Beurs
8 – 9 juni KVAN dagen, Amersfoort Congres
13 – 14 – 15 – 16 juli 2015  26th International Conference on the History of Cartography, Antwerpen congres
12 t/m 16   oktober 2015  IADA congres, Berlijn  congres

Workshop

De workshop is voor de medewerkers en de vrijwilligers van archieven of bibliotheken, die speciale interesse hebben in papier, de eigenschappen van papier en vragen hebben over het verval van papier (met name op de langere termijn) en zoeken naar de onderzoeksmethoden om het verval vast te stellen en in kaart te brengen.

De workshop introductie tot monitoring van de papieren collectie van archief of bibliotheek, is een activiteit van een dag waarbij de deelnemers specifieke kennis meekrijgen over het onderwerp monitoring van een archief of bibliotheek en het meten en beoordelen van papiereigenschappen. De actieve deelname van alle deelnemers speelt bij deze workshop een belangrijke rol.

Tijdens de workshop wordt aandacht gegeven aan theorie en praktijk. Vanuit “learning by doing” krijgt de deelnemer de kans om samen de verschillende onderwerpen te exploreren. Terwijl de experts uitleggen, laten deze gelijk zien hoe dat in de praktijk uitgevoerd kan worden. Daarna wordt van de deelnemers verwacht dat zij het vertelde actief toepassen tijdens de workshop en kunnen zij met papieren objecten uit de collectie(s) van het deelnemende archief of bibliotheek aan de slag te gaan waarbij zij de kans krijgen om te gaan meten en de gegevens te analyseren en te beoordelen.

Anders dan bij een lezing willen wij u niet passief laten luisteren maar wordt in de workshop de mogelijkheid tot intensieve discussie en het uitvoeren van metingen gegeven, waarbij de experts additionele informatie geven.

Terug naar begin